Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax Traineeprogram för utrikesfödda

Wibax har startat ett traineeprogram som initialt vänder sig till utrikes födda. Projektet sker i samarbete med Piteå kommun och Arbetsförmedlingen och ger tolv kandidater möjligheten att under handledning testa på att arbeta hos Wibax. Nu har vi med hjälp av Fredrik Blom och Hannah Degerman från Piteå kommun genomfört en handledarutbildning för att Wibax på bästa sätt ska kunna ta emot de personer som har tilldelats en Traineeplats på Wibax. 

Handledarutbildning inför traineestart

Detta är det första projektet av denna typ i Piteå, riktigt roligt och vi hoppas det kommer att skapa ringar på vattnet, säger Fredrik Blom och Hannah Degerman från Piteå kommun. Det är generellt ganska svårt för utrikesfödda att komma ut på arbetsmarknaden. Chanserna att de ska få komma in i den bransch de har utbildning inom förbättrats avsevärt genom en möjlighet som denna.

En samarbetspartner i traineeprogrammet är Samhällsbyggnadsförvaltningen där Fredrik Blom arbetar med frågan om kompetensförsörjning och Hannah Degerman arbetar med språkstöd. Vår del i detta projekt är bland annat att jobba som bollplank inom flera led i Wibax för att genomföra projektet på bästa sätt, säger Fredrik och Hannah. Vi har även bra koll på vilka utrikesfödda som har behov av praktikplatser och företaget litar på våra rekommendationer.

Fredrik och Hannah säger även att Wibax har en röd tråd genom hela projektet med en tydlig inriktning och en väl genomförd rekryteringsträff. Nu har vi precis genomfört en handledarutbildning inför Traineestarten den 20 januari och vi är imponerade av alla handledares engagemang. Dagens utbildningsfokus har varit hur man bemöter en trainee som inte har svenska som modersmål. Fortsättningsvis ska regelbundna nätverksträffar för Wibax handledare genomföras, där man gör utvärderingar och stämmer av vad som har varit bra respektive mindre bra. Vi är väldigt entusiastiska över detta projekt och hoppas att fler företag ser detta som en möjlighet att rekrytera medarbetare med bra kompetens.