Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax sköter logistiken av deicer till flygplatser

De flesta som har besökt en flygplats under vinterhalvåret har sett hur flygplatserna arbetar med att hålla start- och landningsbanorna isfria, nu kan vi berätta hur avisnings-medlet kommer till flygplatserna.

Wibax har tillsammans med Perstorp utvecklat ett logistikkoncept som innebär att Wibax lagrar och transporterar deicer till ett antal flygplatser i Sverige. I dagsläget har vi lagring på två av våra egna terminaler och transporterar deicer till Landvetter, Malmö Airport, Bromma, Arlanda samt Umeå flygplats.

Som en anekdot kan nämnas att under hösten 2016 överraskades Arlanda av ett snöoväder. Wibax ställde självklart upp och körde ut deicer för att undvika inställda flygavgångar, men för att säkerställa att Wibaxbilen kom fram så fort som möjligt och inte blev stående i köer ordnade Swedavia så vår tankbil fick poliseskort. Deicern kom fram i tid och Arlanda kunde fortsätta att bekämpa isen från banorna.