Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax representerade på Hypergenes användardagar

Hypergene är leverantör av Wibax målstyrningssystem och Wibax har i två dagar medverkat på deras användardagar där det varit workshops och föreläsningar kring verksamhetsstyrning.

Wibax sätt att arbeta med målstyrning

Emma Nyström, CEO Assistant på Wibax, höll en presentation om Wibax och vårt sätt att arbeta med målstyrning. Det som skiljer Wibax från många andra av Hypergenes kunder är att vi eftersträvar full delaktighet, dvs målstyrningen finns på alla nivåer i organisationen, inte bara på chefsnivå. För att uppnå det har vi tillsammans med Hypergene utvecklat en mobil lösning som presenterades.