Sök

Wibax Magazine

moln

WIBAX PÅ SVEBIOS VÅRKONFERENS

Viktiga beslut ska fattas under de närmaste månaderna om lagstiftning som berör bioenergin, både i Sverige och i EU. Under det gångna året har Energikommissionen och Miljömålsberedningen lagt förslag, som nu ska bli propositioner till Riksdagen. Det innebär att villkor kommer att bestämmas både för biovärme, biokraft, biodrivmedel och fasta biobränslen.