Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax på SVEBIOS Bränslemarknadsdag

WIBAX Biofuels var representerade på SVEBIOS Bränslemarknadsdag den 13:e september. Temat för dagen var försörjningssituationen av biobränsle.

Hösten/vintern 2017 fanns problem med avsaknad av tjäle och blöta marker som gjorde att avverkning stoppades i vissa regioner. Sommarens torka och brandrisk gav samma utfall. Hur påverkar de ca 20 000 hektar brandhärjad skog tillgången på biobränsle? Utifrån dessa händelser diskuterade och presenterade ett 80-tal representanter från såväl förbrukare som leverantörer hur detta kan påverka försörjningssituationen av biobränsle.