Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax på BIOBASE konferens

Hur kan vi mildra klimatförändringen för att göra Europa välmående? En utmaning för stora delar av världen idag är hur vi hanterar övergången till en fossilfri ekonomi där biobaserade material och produkter samt olika former av bioenergi är nyckelkomponenter.

Tillsammans med flera lokala, regionala och nationella aktörer har Piteå Science Park skapat ett forum för cirkulär och biobaserad ekonomi. Målet med BIOBASE är att möjliggöra fysiska möten där kontakter kan knytas och nätverk stärkas, vilket bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och nya innovativa lösningar inom området världen över. Andreas Wikström och Fredrik Lundqvist från Wibax Biofuels fanns på plats och informerade om Wibax Bioolja. Mer info finns här: https://sv-se.invajo.com/…/pite%C3%A5sciencepar…/biobase2019