Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax och PiteEnergi inleder ett nytt samarbete

Genom det nya avtalet samverkar Wibax och PiteEnergi och hoppas kunna möjliggöra en hållbar utveckling för Piteå och regionen. För Wibax är det viktigt att arbeta med en lokal leverantör, men grundkravet är naturligtvis en bra och hållbar produkt. PiteEnergi har under de senaste åren genomfört ett antal aktiviteter som syftar till ett hållbart samhälle, exempelvis så säljer de endast förnybar el sedan år 2014.

– Vi har höga förväntningar på vårt samarbete och det känns bra att PiteEnergi liksom Wibax jobbar aktivt med miljöfrågor, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Energibranschen är viktig för samhällets utveckling, både vad gäller arbetet med leveranskvalité men framförallt för att uppnå miljö och hållbarhetsmål. Hos PiteEnergi är miljö och hållbarhetsfrågan högt upp på agendan. Bland annat levererar PiteEnergi el från endast 100 % förnybara energikällor, har aktiva samarbeten med industrin i Piteå för att tillvarata spillvärme för fjärrvärmeleveranser och omfattande investeringsplaner för att förverkliga fortsatt leveranskvalité i infrastrukturen för el, fjärrvärme och bredband.

– Våra produkter strävar till en klok energianvändning för våra kunder och våra kunder är det viktigaste vi har, ett arbete som utvecklar både Piteå och regionen säger Anders Ådemo, Marknadschef PiteEnergi.