Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax är ny medlem i Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC), som är norra Sveriges drivande kraft för vidareutveckling av den biobaserade industrin och ett förnyat samhälle baserat på en biobaserad ekonomi.

Bothnia Bioindustries Cluster

– Vi ser Wibax som en mycket bra kompletterande partner inom BOBIC, då de redan har goda relationer med skogliga värdekedjan. Att man har hållbarhet högt på agendan passar oss också väldigt bra, säger Ulf Westerberg, innovationsledare vid Piteå Science Park och ansvarig projektledare för BOBIC.

– Wibax bedriver affärsverksamhet kring olika typer av biooljor med tillhörande logistikkedjor. Vi har väl kompletterande kompetenser för BOBIC och är därmed en intressant aktör när det gäller att ta steget hela vägen till kommersialisering, säger David Wiklund, Wibax

Samverkan inom BOBIC utgår från regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, som skapar förutsättningar för utveckling av befintlig eller tillkommande biobaserad industri. För att ta nya innovationer till kommersialisering skall BOBIC använda affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Övriga medlemmar i BOBIC är:

Piteå Science Park koordinerar klustret, som har stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.