Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax, månadens medlemsföretag hos Norrbottens Handelskammare

Jonas Wiklund, VD på Wibax, har bland annat fått svara på frågan hur han ser att infrastrukturplanen påverkar deras verksamhet långsiktigt. Jonas lyfter där fram att vägnätets skick och hamnars utveckling och tillgänglighet är för Wibax helt avgörande frågor för att utvecklas. Wibax viktigaste resurs är deras logistik och Jonas betonar hur viktigt det är att hamnar får det fokus de förtjänar.

Läs hela artikeln via länken>>