Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter
Nytt lagförslag om höjda miljöskatter

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2019 och innebär bland annat att bränslebeskattningen på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk höjs. De föreslagna ändringarna i lagen om skatt på energi syftar till att minska utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen i svenska kraftvärmeanläggningar. Avsikten är att därigenom bidra till en omställning till fossilfria bränslen och att uppfylla målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Nyheter
Fossilfri eldning med Wibax Bioolja

Wibax Industrial hjälper Norrtälje Energi med konvertering av deras anläggning i Rimbo. Värmecentralen i Rimbo eldar sedan tidigare med biobränsle och nu pågår ombyggnationer och anpassning av anläggningen för spetsvärme så att man även här kan elda fossilfritt med Wibax Bioolja.

Nyheter
Wibax Årskrönika 2018

Läs gärna Wibax årskrönika där vi har samlat en del händelser och information från år 2018.

Nyheter
Wibax Biofuels deltar på konferens, Fossilfritt Sverige

Konferensen fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland och därigenom påskynda den globala omställningen.

Nyheter
IKEM:s Framtidsstyrelse – en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen!

Anna Bergvall, chef för avdelningen Kvalitet, Säkerhet & Miljö på Wibax, ingår i Framtidsstyrelsen, en grupp på 10 unga chefer/experter från olika företag i branschen, där alla företag är medlem i IKEM (innovations- och kemiindustriernas bransch- och arbetsgivarorganisation). Gruppen kommer träffas ett antal gånger under en tvåårs period för att diskutera aktuella ämnen, hur vi jobbar med dessa och vad IKEM kan göra dels för oss medlemmar men även för att påverka politiken i Sverige och i EU.


Nyheter
Välkommen till Wibax seminarium om Hållbarhet & Säkerhet

Välkommen till Wibax seminarium onsdag den 3 april på Elit Hotell i Gävle. Där berättar vi om hur Wibax arbetar med Hållbarhet och Säkerhet samt beskriver vad God Kemi innebär för oss. Dessutom berättar vi om vår satsning i Skutskär.
Vi bjuder på fika och lunch!

1 2 3 4 5 6 29