Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter
WiSION NOLL – Wibax film om säkerhet

Wibax vision är noll arbetsplatsolyckor och säkerhet är alltid vår första prioritet. I den tid vi nu lever känns det extra viktigt att ta hand om varandra och tänka på våra kollegor, familj och andra som står oss nära. För oss på Wibax är säkerheten alltid i fokus och vi förstår vikten av att hjälpas åt. Vi har skapat en film för att påminna oss om detta och den möjliga konsekvensen av att titta åt andra hållet, tillsammans skapar vi en säker arbetsplats. Hoppas att ni håller med mig, alla skall komma hem oskadda efter en arbetsdag. //Jonas Wiklund, CEO

Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax investerar i sin nionde terminal för att ytterligare stärka distributionskedjan i Sverige

WIBAX har investerat i en terminal i Gävle och tanken med detta är att fortsätta stärka distributionskedjan.
– Genom att investera i egna terminaler säkerställer vi att finnas nära våra kunder och minimera frakt med tankbil så långt som det är möjligt, säger Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics.

Nyheter / Pressmeddelanden
WIBAX stärker sin närvaro i norra regionen

Wibax investerar totalt 15 miljoner kronor i två nya terminaler i Skelleftehamn. Dessa ligger i nära anslutning till Wibax befintliga terminaler i området.
– Wibax fortsätter växa och vi vill med denna investering ytterligare stärka vår närvaro i norra regionen, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Nyheter
I Coronakrisens tid

I Coronakrisens tid så påverkas olika branscher olika mycket. Hittills har vi inte märkt av någon större förändring i våra leveranser och hoppas att det får fortsätta så. Wibax har totalt 50 egna tankbilar och 9 terminaler placerade på strategiska ställen i landet vilket gör att vi lättare kan anpassa och upprätthålla verksamheten för att säkerställa leveranser till basindustrin och att leveranser av produkter för exempelvis vattenrening, mattillverkning och uppvärmning fungerar som de ska, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Nyheter
Earth Hour 28 mars kl. 20.30

Earth Hour är en internationell kampanj som syftar till att uppmärksamma klimatfrågan. Wibax arbetar för en hållbar utveckling, vilket för oss innebär ett optimalt resursutnyttjande och en så liten miljöpåverkan som möjligt vill vi vara med och påverka så att vi får en bättre framtid för nästa generation - det är God Kemi för oss!

Nyheter
Försiktighetsåtgärder vid besök på Wibax anläggningar

Wibax följer den internationella situationen gällande coronaviruset (COVID-19) och utvärderar kontinuerligt situationen och dess eventuella inverkan på vår verksamhet. För tillfället påverkas inte verksamheten och vår leveransförmåga, och vår nuvarande bedömning är att detta inte kommer att förändras inom en överskådlig framtid. Vi följer kontinuerligt folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer gällande viruset och informerar regelbundet personalen. Säkerheten har högsta prioritet.

1 2 3 4 33