Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter
FOSSILFRI ELDNING MED WIBAX BIOOLJA

Wibax Industrial har monterat tank och installerat utrustning för att byta ut fossila bränslet till Bioolja på Skanskas verk i Östersund. Nu fyller vi upp tanken med bioolja och Skanska har ännu ett verk som kommer leverera fossilfri uppvärmd asfalt.

Nyheter / Pressmeddelanden
Ny Logistikchef på Wibax

Örjan Svensson, 52 år från Gällivare har tillträtt som ny Logistikchef på Wibax Logistics. Han kommer att ha det övergripande ansvaret att driva och utveckla driften av åkeriet och cisternparkerna inom Wibax. I stora drag handlar detta om att driva förbättringsarbeten, utveckla organisation och medarbetarna.

Nyheter
WIBAX PÅ SVEBIOS VÅRKONFERENS

Viktiga beslut ska fattas under de närmaste månaderna om lagstiftning som berör bioenergin, både i Sverige och i EU. Under det gångna året har Energikommissionen och Miljömålsberedningen lagt förslag, som nu ska bli propositioner till Riksdagen. Det innebär att villkor kommer att bestämmas både för biovärme, biokraft, biodrivmedel och fasta biobränslen.

Nyheter
WIBAX BIOOLJA I MALMÖ

Här ser ni lossning av vår första båtleverans med bioolja till terminalen i Malmö som nu är klar för att lagra bioolja. Vi ser en ökad efterfrågan av bioolja och nu har vi möjlighet att på ett snabbt och hållbart sätt leverera bioolja till våra kunder i området, säger David Wiklund, Managing Director på Wibax Biofuels.

Nyheter
Nytt lagförslag om höjda miljöskatter

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2019 och innebär bland annat att bränslebeskattningen på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk höjs. De föreslagna ändringarna i lagen om skatt på energi syftar till att minska utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen i svenska kraftvärmeanläggningar. Avsikten är att därigenom bidra till en omställning till fossilfria bränslen och att uppfylla målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Nyheter
Fossilfri eldning med Wibax Bioolja

Wibax Industrial hjälper Norrtälje Energi med konvertering av deras anläggning i Rimbo. Värmecentralen i Rimbo eldar sedan tidigare med biobränsle och nu pågår ombyggnationer och anpassning av anläggningen för spetsvärme så att man även här kan elda fossilfritt med Wibax Bioolja.

1 2 3 4 28