Sök

Nyheter

moln
Nyheter
Filtrera: NyheterPressmeddelanden
Nyheter / Pressmeddelanden
Wibax ingår i avtal om att förvärva Baltic Tank i Finland

Wibax AB, genom Wibax Logistics Oy (”Wibax”), ingår i avtal om att förvärva 100% av aktierna i Baltic Tank Oy (”Baltic Tank”) och tar därmed över verksamheten med säte i Åbo, Finland samt dess terminaler längs den finska kusten och i Kunda, Estland. Baltic Tank är ett ledande finskt bolag inom lagring och hantering av flytande kemiska produkter och biooljor.

Nyheter
Wibax rengör för maximal produktionskapacitet på Sunpine

Att bibehålla maximal produktionskapacitet i Sunpines fabrik är viktigt. Wibax gör därför återkommande rengöringsarbeten i fabrikens värmeväxlare med produkter som är speciellt anpassade för deras behov. Allt sker i ett slutet system där alla rengöringskemikalier återgår till processen, ett hållbart sätt att rengöra.

Nyheter
Wibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige

Wibax delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete, därför deltar Wibax i initiativet för ett Fossilfritt Sverige. Det innebär att vi ställer oss bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige, samt visar upp vår målbild med konkreta åtgärder för hur Wibax ska bidra till att uppnå minskade utsläpp och ett fossilfritt Sverige. Det är viktigt att vi alla fortsätter jobba med hållbarhetsfrågan så att kommande generationer ska få ett hållbart samhälle att leva i.  

Nyheter
Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor

- Det är ett märkligt förslag i ett utmanande marknadsläge att införa koldioxidskatt på förnybara oljor. Sverige sätter tuffa mål för att bli fossilfria, detta skulle flytta oss ett steg tillbaka. Men Wibax står väl rustade och vi har alternativa biooljor som inte berörs av förslaget, säger David Wiklund, VD Wibax Biofuels.

Av Wibax kunder är det väldigt få som använder sig av de berörda produkterna. De kunder som använder RME för uppvärmning är framförallt de anläggningar som förbränner mindre mängder olja. Wibax uppmuntrar kunder att konvertera eller på andra sätt möjliggöra för förbränning av tallbeckolja eller MFA i sina anläggningar, men för mindre anläggningar kan investeringen bli för stor i förhållande till förbrukningen och valet av förbränningsmetod väljs därefter.

Nyheter
Wibax – en trygg och säker leverantör!

Under rådande omständigheter med en världsomspännande pandemi både utmanas vi och utsätts för påfrestningar som vi inte kunnat tänka oss tidigare. Men trots ett oroligt världsläge har Wibax inte haft någon störning i leveranskedjan av kemikalier. Wibax står starkt rustade och har möjlighet att snabbt kunna anpassa verksamheten på flera olika sätt.

Nyheter
Wibax säkrar tillgången till färskt dricksvatten

Kemikalier är en livsviktig del i tillverkningsprocessen för högkvalitativt dricks- och avloppsvatten. Wibax levererar produkter till bland annat kommunala avlopps- och reningsverk – ett samhällskritiskt uppdrag för ett långsiktigt hållbart samhälle.

1 2 3 33