Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax Logistics investerar i nya tankbilar

Wibax Logistics investerar ca 20 miljoner kronor i totalt fem nya tankbilar under 2019. Det innebär att vi har en fordonsflotta på ca 50 tankbilar som levererar flytande kemikalier och biooljor till kunder, främst inom Pappers- och massaindustrin men även till övrig industri.

Wibaxkoncernen arbetar med handel och tillverkning av kemikalier och oljor, och Wibax Logistics sköter företagets transporter, med åtta terminaler i Sverige och en i Finland. En del av vårt hållbarhetsarbete är att sälja logistikuppdrag åt andra företag och på detta sätt slippa tomma returtransporter.

I företagets hållbarhetsarbete ingår också att arbeta med fossilfria bränslen, att öka nettolasten med fordon på 74 tons totalvikt, som numera är tillåtna på delar av vägnätet, detta för att minska ned antalet transporter. Av vår senaste nyinvestering så är det fyra tankbilar som har 74 tons totalvikt för leverans av kemikalier och biooljor. Den femte tankbilen är en gasbil för leverans av svaveldioxid.

Wibax Logistics är ett åkeri som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Våra chaufförer är utbildade inom säkerhet och miljö och de har med hjälp av aktivt arbete och ett nytt systemstöd utvecklat ett effektivare och hållbarare körsätt.

Vårt fokus på miljövänliga transporter, i kombination med Wibax generella hållbarhetsarbete är ett prioriterat område. Vår målsättning är att alltid optimera fordonsflottans fyllnadsgrad genom ständig analys av flöden och planering av returtransporter samt maximering av lastvikt. Hög lastvikt ger ett lägre CO2 utsläpp per transporterat ton då det innebär färre transporter och därmed större samhällsnytta.

– Vår ambition är att ha en modern och för uppgifterna väl anpassad fordonspark med hög effektivitet, leveranssäkerhet och med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Magnus Sundström, Managing Direktor Wibax Logistics AB.