Sök

Wibax Magazine

moln

WIBAX investerar mångmiljonbelopp i Finland

Wibax investerar totalt ca 50 miljoner kronor i en terminalverksamhet i Jakobstad. Som del i denna investering förvärvar Wibax en terminal av Neste. Position och utvecklingspotential är viktiga faktorer i förvärvet samt att den redan är klar för flertalet produkter. Genom att vi ökar vår lagrings- och logistikkapacitet blir Wibax starkare på den intressanta finska marknaden och kompletterar samtidigt hela koncernens behov.

Strategisk investering för fortsatt utveckling i Finland

Terminalen som är byggd på 60-talet är väl omhändertagen och har 10 cisterner med en lagringskapacitet på totalt ca 46 000 m3 och lokaliserad i ett mycket strategiskt läge. Tillstånd finns och terminalen är väl förberedd för lagring av kemikalier och bränslen. I dagsläget hanteras ca 120 000 ton genom terminalen och förhoppning finns att utöka den volymen i en nära framtid, terminalen har en mycket stor utvecklingspotential.

Terminalområdet är stort, ca 43 000 m2, vilket ger goda möjligheter till både befintlig och ny verksamhet. Eftersom terminalen är lättillgänglighet för både fartyg, lastbil och järnväg kan vi erbjuda effektiva logistiklösningar med flera kombinationer där vår och våra kunders leveranskvalitet och leveranssäkerhet ökar. Driften togs över under februari och innebär att vi kommer att titta på rekrytering av fler medarbetare i Finland.

Terminalen med dess tillgångar passar mycket bra in i Wibax framtida satsningar då den har en strategisk position med direkt närhet till en stor marknad med ett flertal presumtiva och befintliga kunder. Detta är en strategiskt viktig investering för Wibax fortsatta utveckling i Finland och bidrar samtidigt till hela koncernens tillväxtstrategi.