Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax har fått utökat produktionstillstånd

Wibax har anpassat sin produktionsanläggning i Piteå och genom det utökade tillståndet ges möjlighet att producera drygt 150 000 ton av befintliga produkter såsom flytande magnesium- och aluminiumsulfat per år.

Wibax utökar den egna produktionen

Wibax har anpassat sin produktionsanläggning i Piteå och genom det utökade tillståndet ges möjlighet att producera drygt 150 000 ton av befintliga produkter såsom flytande magnesium- och aluminiumsulfat per år.

I samband med att det nya miljötillståndet tas i drift kommer ytterligare ombyggnationer att ske i Wibax produktionsanläggning i Piteå för att anpassa arbetsmiljön och säkerheten samt även se till att vi får lägsta möjliga miljöpåverkan.

Tillståndet möjliggör således en ökning i produktion av magnesiumsulfatlösning, som i färdig lösning exempelvis kan användas under förbehandling av massa vid blekningsprocessen inom Massaindustrin. Produkten är lätt nedbrytbar och anses inte belasta miljön. Genom att dosera in bruksfärdig lösning istället för pulver minskar detta kundens kemikaliehantering och man slipper dammet från en torr produkt.

– Vi tror på denna produkt då den har så många fördelar och ger en ökad driftsäkerhet och minskade antal underhållstimmar, vilket innebär en effektivisering och bättre totalekonomi för kunden, säger Fredrik Nyberg, CCO Wibax.