Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax – en trygg och säker leverantör!

Under rådande omständigheter med en världsomspännande pandemi både utmanas vi och utsätts för påfrestningar som vi inte kunnat tänka oss tidigare. Men trots ett oroligt världsläge har Wibax inte haft någon störning i leveranskedjan av kemikalier. Wibax står starkt rustade och har möjlighet att snabbt kunna anpassa verksamheten på flera olika sätt.

För att säkerställa våra leveranser av kemikalier och biooljor kan vi välja från vilken terminal vi hämtar produkten ifrån. Om någon region utsätts för yttre tryck kan vi välja att hämta från någon annan terminal i närheten. Wibax har idag nio terminaler strategiskt placerade runt om i Sverige, samt en terminal i Jakobstad.

Om några av våra välutbildade chaufförer skulle bli sjuka eller hamna i karantän kan vi hämta personal från någon närliggande terminal. Wibax har idag mer än 100 heltidsanställda chaufförer. Detsamma gäller om en tankbil får problem och inte har möjlighet att leverera produkten, då kan vi snabbt nyttja en annan tankbil från en närliggande terminal. Wibax har idag en fordonsflotta på ca 55 tankbilar.

– Allt detta gör att vi kan säkerställa leveranserna till våra kunder, vi vet och förstår hur viktigt det är att leveransen kommer som planerat och att fabriken aldrig står still. Vi gör gärna en riskbedömning tillsammans med kunden utifrån rådande omständigheter, säger Magnus Sundström, Managing Director Wibax Logistics.