Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax Biofuels certifierade för hållbara biobränslen

Wibax Biofuels har förnyat sin certifiering för ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbart producerade biobränslen.

Energi från förnyelsebara energikällor

Framtida energiförsörjning är beroende av en hållbar produktion av biobränslen. Försörjningskedjorna är komplexa och påverkar miljön på olika sätt. Certifiering är ett effektivt sätt att visa på hållbarheten hos biobränslen och biomassa i hela försörjningskedjan. För detta finns den globala certifieringen ISCC.

Denna ISCC certifiering kommer utöver Wibax aktuella hållbarhetsbesked att bestyrka att de bioråvaror och produkter som vi köper in och säljer vidare, uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor (RED). Certifieringen är utförd av DNV GL.