Sök

Wibax Magazine

moln

Välkommen till Wibax seminarium om Hållbarhet & Säkerhet

Välkommen till Wibax seminarium onsdag den 3 april på Elit Hotell i Gävle. Där berättar vi om hur Wibax arbetar med Hållbarhet och Säkerhet samt beskriver vad God Kemi innebär för oss. Dessutom berättar vi om vår satsning i Skutskär.
Vi bjuder på fika och lunch!

AGENDA
08.30 – Mingel med Kaffe & Smörgås
09.00 – Kort historik om Wibax & Vad vill Wibax med satsningen i Skutskär
09.30 – Bioolja för en fossilfri framtid
10.00 – Bensträckare & Kaffe
10.15 – Hur arbetar Wibax ur ett hållbarhetsperspektiv
10.45 – Fair transport & Hållbara transporter
11.20 – Säker lossning och lagring av kemikalier ur ett arbetsmiljö- och yttre miljöperspektiv
12.00 – Lunch

Anmäl dig här >>