Sök

Transport

moln
Tillbaka till tjänster

Sunda och ansvarsfulla transporter

Wibax samlade resurser ger speciella möjligheter att skapa effektiv logistik med fördelar för både ekonomi, energi och miljö. Vi har en komplett och bred fordonsflotta med ett 50 tal fordon. Här finns nettoeffektiva fordon för kortare transporter samt fordon med möjlighet till kombinationer mellan väg-, sjö- och järnvägsfrakter. Våra fordon har rostfria och gummerade tankar för en stor variation av kemikalier.

Effektiva logistikflöden

Vår säkra leveranskedja förser våra kunder i Norden med produkter via tankbil, vi kan även pumpa över till mindre cisterner och IBC-containers. Wibax godsbil används för leverans av kemikalier som är förpackade i IBC, fat, dunk eller som torrvara i säck. Vi skräddarsyr en logistiklösning som passar er och vi kan även erbjuda lagerkontroll. Bilen bemannas av Wibax personal för att säkerställa god kunskap om hantering av kemikalier.

Wibax Logistics utsågs till Sveriges bästa Åkeriföretag år 2013 då vi erhöll Stora Åkeripriset. Genom god planering och kombinationer av olika transportslag, lagring och returflöden minimeras returfrakter och vi skapar effektiva logistikflöden åt våra kunder. Bolaget utsågs under år 2018 som en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris.

Den svenska åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Här bidrar vi som medlemmar. Wibax Logistics är också en del av Fair Transport. Ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.

Vi är ett åkeri som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Våra chaufförer är utbildade inom säkerhet och miljö och de har med hjälp av aktivt arbete och ett nytt systemstöd utvecklat ett effektivare och hållbarare körsätt. I företagets hållbarhetsarbete ingår också att arbeta med fossilfria bränslen, att öka nettolasten med fordon på 74 tons totalvikt, som numera är tillåtna på delar av vägnätet, detta för att minska ned antalet transporter. Hög lastvikt ger ett lägre COutsläpp per transporterat ton då det innebär färre transporter och därmed större samhällsnytta.

Wibax tankbilar är stationerade på strategiskt placerade orter med depåer. Vår position som en av Sveriges största bulkleverantörer har stärkts ytterligare genom fortsatta investeringar i våra terminaler för lagring av flytande produkter

Wibax Klimatmål
WIBAX ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030.

Säkerhet och utmärkelser
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifierad
Q3 Forum för hållbara transporter, medlem
Stora Åkeripriset, ledarskap, 2012
Stora Åkeripriset 2013
Förarutbildning SSG Entré samt ADR och YKB
Greater Than Drive för ekonomisk coachning av förare
Alkolås
Trafiksäkerhetspolicy
Fordonsdatasystem

Transportavtal
Alltrans 2007 >>
Alltrans 2007 (eng) >>
Bulk 91 >>

Wibax Logistics
50-tal tankbilar
Modern fordonsflotta snittålder 3 år, Euro 5 och högre
Kombitrafik sjöfart, järnväg lastbil och terminaler
Logistik från kaj till kund
Nivåövervakning
Godsbil
Slamsugning
Egna järnvägsvagnar
Effektiva transporter för bästa miljöprestanda och totalekonomi

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta mig.

Logistics Administration
Logistics Administration

+ 46 911 250 241

logisticsgroup@wibax.com
Tillbaka till tjänster