Sök

Lagring

moln
Tillbaka till tjänster

Lagringskapacitet ca 460 000 kubikmeter

Genom vårt strategiska nät av sjöterminaler och starka transportresurser skapas en effektiv logistikkedja. Externa logistikuppdrag kompletterar och ger effektiva lösningar med fördelar för kunder ekonomi, energi, miljö och samhälle.

Kompletta lagringsanläggningar

Wibax har ett heltäckande nät av sjöterminaler med stor lagringskapacitet för flytande gods i Sverige. Wibax totala lagringskapacitet är ca 460 000 kubikmeter för flytande varor i cisternparker som är flexibelt anpassade för allt från olika kemikalier till oljor. Depåer för torra varor finns från från Malmö i Söder till Kiruna i norr med en strategisk representation i Finland.

Terminalerna är kompletta anläggningar för att ta emot flytande bulkprodukter. De består av stålcisterner, rostfria cisterner samt cisterner med invändig beläggning med en stor variation av inpumpnings- och utlastningsutrustning till och från båt, bil och järnväg. Dessutom finns alla möjligheter att anpassa dem efter kundens behov.

Terminaler
Piteå, 43 000 kbm
Skellefteå, 177 000 kbm
Örnsköldsvik, 38 000 kbm
Härnösand, 4 500 kbm
Gävle, 6 000 kbm
Skutskär, 38 000 kbm
Norrköping, 42 400 kbm
Uddevalla, 47 000 kbm
Malmö, 13 600 kbm
Rauma, Finland, 2 850 kbm
Jakobstad, Finland, 46 100 kbm
Total: 458 450 kbm

Service och säkerhet
Flexibla depåer
Lagring av både kemikalier och olja
Radarövervakning och temperaturkontroll via web
Datastyrd utlastning
Digitala leveranssedlar
Personlarm
Läckagelarm
Säker lagring

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta mig.

Logistics Terminal
Logistics Terminal

+46 911 250 236

terminalgroup@wibax.com
Tillbaka till tjänster