Sök

Blästring

moln
Tillbaka till tjänster

Vi erbjuder olika sorters blästring

WIBAX Industrial arbetar med olika typer av ytskydd för betong och metaller. Vid dessa arbeten är förarbetet den viktigaste delen av utförandet. Material och produkter för applikationerna kan vara både bra dyrbara, men fungerar inte utan rätt förarbete.

Dammfri blästring med Sponge Jet

Många gånger görs förarbeten med någon typ av bearbetning där blästring med blästermedel av sand eller grit används för att uppnå en bra profil. Nackdelen är oftast en störande damning. I känsliga miljöer krävs omfattande intäckningar. Alternativt används handverktyg som rosthackning, slipning och stålborstning till förarbetet. Rostskyddet får då ingen profil att fästa i. Resultatet blir endast minimal livslängd. Annan typ av ”dammfri” blästring är som regel utan profil och är inte tillräckligt. Förarbetena skall ha profil för att fästa och uppnå maximal livslängd.

WIBAX Industrial erbjuder dammfri blästring med s.k. Sponge Jet, en blästermetod som inte producerar damm och kan uppnå en profil upp till 125my. Det är en metod som kan nyttjas där det är omöjligt att blästra konventionellt eller där höga intäckningskostnader uppstår för att skydda yttre miljö eller känslig utrustning invid blästerområdet.

WIBAX Industrial står för teknisk spetskompetens. Det gör att vi kan erbjuda en komplett lösning utifrån kundernas önskemål och behov. Därmed kan vi ytterligare optimera kvalitet, kostnadseffektivitet och kundnytta.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta oss.

Industrial
Industrial

+46 911 250 237

industrialgroup@wibax.com
Tillbaka till tjänster