Sök

Terminaler

moln
Strategiskt placerade terminaler i hela landet

Wibax logistics terminaler är kompletta anläggningar för att ta emot flytande bulkprodukter och är strategiskt placerade längs den svenska kusten. De består av stålcisterner, rostfria cisterner samt cisterner med invändig beläggning. Terminalerna har en stor variation av inpumpnings- och utlastningsutrustning till/från båt, bil och järnväg. Dessutom finns alla möjligheter att anpassa dem efter kundens behov - ett sätt att skapa förutsättningar för God Kemi.