Sök

Wibax Magazine

moln

Stor investering för ytterligare ökad säkerhet vid WIBAX terminal i Norrköping

WIBAX har byggt en dubbelmantlad cistern för flytande kemikalier vid sin terminal i Norrköping. Investeringen uppgår till 21 miljoner kronor. - För oss är det oerhört viktigt med långsiktiga och seriösa satsningar på säkerhet, säger Anders Skoog, Operations Manager Wibax terminaler.

Med en dubbelmantad lösning byggs ett skal runt den befintliga cisternen. Radien mellan den inre och yttre cisternen är en meter, och innebär att den yttre delen har kapacitet att rymma hela den inre cisternens volym vid en eventuell olycka. Den aktuella cisternen är tjugo meter hög, byggd i stålplåt och rymmer 10 000 ton flytande kemikalier.

Wibax har åtta terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige samt en i Jakobstad, Finland. På terminalen i Norrköping finns 20 cisterner med en total lagringskapacitet på ca 43 000 m³. Kapacitet finns för att hantera såväl båt- som järnvägs- och tankbilstransporter. Ambitionen med terminalerna är att finnas nära kunderna och minimera frakt med tankbil så långt som möjligt.

Wibax samtliga terminaler håller en mycket hög standard, med högt ställda krav på säkerhet. Bland annat finns en tydlig strategi att satsa på invallningar. En invallning fungerar som ett säkerhetsskydd, som vid en eventuell olycka ska fånga upp läckage och förhindra spridning till omgivningen och tredje man.