Sök

Wibax Magazine

moln

Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor

- Det är ett märkligt förslag i ett utmanande marknadsläge att införa koldioxidskatt på förnybara oljor. Sverige sätter tuffa mål för att bli fossilfria, detta skulle flytta oss ett steg tillbaka. Men Wibax står väl rustade och vi har alternativa biooljor som inte berörs av förslaget, säger David Wiklund, VD Wibax Biofuels.

Av Wibax kunder är det väldigt få som använder sig av de berörda produkterna. De kunder som använder RME för uppvärmning är framförallt de anläggningar som förbränner mindre mängder olja. Wibax uppmuntrar kunder att konvertera eller på andra sätt möjliggöra för förbränning av tallbeckolja eller MFA i sina anläggningar, men för mindre anläggningar kan investeringen bli för stor i förhållande till förbrukningen och valet av förbränningsmetod väljs därefter.

Svebio avvisar förslaget om att införa koldioxidskatt och energiskatt på förnybara biooljor

Att lägga koldioxidskatt på ett förnybart bränsle är fel och till skada för klimatet. Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid när de förbränns men inte mer än de några månader tidigare plockat bort från atmosfären. Skatt på förnybar koldioxid minskar förtroendet för den svenska klimatpolitiken. Sverige får inte falla undan för EU-kommissionens krav på att vi ska införa skatt på förnybara biooljor.  Läs Svebios artikel och remisssvar här>>