Sök

WiCLEAN 621

moln

WiCLEAN 621 är ett citronsyrabaserat lågskummande hartsbekämpningsmedel utvecklat för rengöring av viror, pressfiltar och cirkulationen kring pappers- och torkmaskiner.


Produkten är utformad för att ge en god penetration av tvättkemikalien i beläggningarna samt nedbrytning av dessa. Detta gör WiCLEAN 621 till en mycket effektiv produkt för att rengöra befintliga beläggningar samt förebygga uppbyggnaden av till exempel hartsbeläggningar i redan rena positioner.

WiCLEAN 621 kan doseras intermittent vid behov eller kontinuerligt för att förebygga uppbyggnaden av hartsbeläggningar på viror och filtar.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.

WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad