Sök

WiCLEAN 621

moln

WiCLEAN 621 är ett citronsyrabaserat lågskummande hartsbekämpningsmedel utvecklat för rengöring av viror, pressfiltar och cirkulationen kring pappers- och torkmaskiner.


Produkten är utformad för att ge en god penetration av tvättkemikalien i beläggningarna samt nedbrytning av dessa. Detta gör WiCLEAN 621 till en mycket effektiv produkt för att rengöra befintliga beläggningar samt förebygga uppbyggnaden av till exempel hartsbeläggningar i redan rena positioner.

WiCLEAN 621 kan doseras intermittent vid behov eller kontinuerligt för att förebygga uppbyggnaden av hartsbeläggningar på viror och filtar.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.

WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad