Sök

WiCLEAN 620

moln

WiCLEAN 620 är ett tensid- och salpetersyrabaserat rengöringsmedel för rengöring av värmeväxlare i pappersmassaindustrin.


WiCLEAN 620 är ett starkt surt rengöringsmedel avsett för rengöring från tyngre organiska beläggningar i industriell miljö. Produkten är utvecklad för beläggningar bestående av både organiska och oorganiska komponenter. För bästa rengöringsresultat rekommenderas värmning av tvättvätskan till cirka 60°C och rundpumpning under hela tvättcykeln. Därefter bör systemet sköljas ur med vatten.

WiCLEAN 620 ger inga korrosionsangrepp på syrafasta material, vare sig på plåtytor eller svetsfogar (utvärderat av oberoende part).

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden och öka tillgängligheten samt produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.

WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad