Sök

WiCLEAN 612

moln

WiCLEAN 612 är ett surt rengöringsmedel som med framgång använts för bland annat pumphusrengöring, rengöring av råvattenfilter och borttagande av organiska beläggningar, till exempel humus.

WiCLEAN 612 är en produkt som med avseende på korrosionsangrepp kan anses som skonsamt mot metallytor.
Vi rekommenderar att WiCLEAN 612 värms till 40-60°C och rundpumpas för bästa rengöringsresultat, följt av avspolning med vatten.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Energi/resurseffektiv, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad