Sök

WiCLEAN 611C

moln

WiCLEAN 611C är ett koncentrerat, miljövänligt, salpetersyrabaserat rengöringsmedel utvecklat för massa- och pappersindustrin.
Produkten är utvecklad för att ge en effektiv rengöring med minimala NOx-emissioner.

WiCLEAN 611C fungerar utmärkt på oxalatinkruster och gipsutfällningar och har med framgång använts för avlägsnande av både organiska och oorganiska beläggningar. Produkten kan spädas med vatten beroende på nedsmutsningsgrad och rundpumpas vid ca 60 °C för bästa resultat.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad