Sök

WiCLEAN 448

moln

WiCLEAN 448 är en koncentrerad, effektiv och lutbaserad rengöringsvätska för avfettning och borttagning av hartsrester.

Vid applikationen bör produkten spädas 1:5 till 1:100 beroende på tillämpning och påföras med skumpåläggare. Låt verka tills skummet slocknat och skölj rent med stora mängder vatten.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad