Sök

WiCLEAN 442 FOAM

moln

WiCLEAN 442 FOAM är ett alkaliskt, lutfritt, vattenbaserat, drygt och högskummande avfettningsmedel som innehåller biologiskt lättnedbrytbara tensider. Produkten är speciellt utvecklad för miljövänlig avfettning av traktorer, truckar och tyngre fordon.

För bästa resultat rekommenderas applikation med inblandning av 10 % skumpåläggare. Låt medlet verka till dess att skummet ”slocknat” (3-4 minuter) och spola sedan av med vatten, gärna med högtrycksspruta. För bästa resultat kan fordonet därefter tvättas med vaxschampo.

Skumningen gör det lätt att se var medlet applicerats. Det gör dessutom att medlet ligger kvar och verkar längre än vad konventionell kallavfettning, som tenderar att rinna av, gör.

WiCLEAN 442 FOAM ger ett mycket gott resultat och mycket god tvättekonomi.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad