Sök

WiCLEAN 405 DUO

moln

WiCLEAN 405 DUO är ett koncentrerat kombinerat skumrengörings- och avfettningsmedel som är speciellt utvecklat för rengöring av beklädnader och cirkulationen kring pappers- och torkmaskiner.

En väl avvägd lut- och tensidblandning minskar risken för degradering av viror och filtar samtidigt som hydrofoba delar av beläggningarna emulgeras och frilägger partikulära delar av beläggningarna som därmed kan dispergeras och sköljas bort.
Formuleringen med biologiskt lättnedbrytbara tensider och komplexbildare ger en effektiv rengöring utan stark eller obehaglig lukt.

WiCLEAN 405DUO är en färdigblandad alkalisk avfettnings- och skumrengöringsprodukt bestående av lika delar WiCLEAN 403FOAM och WiCLEAN 404DG

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad