Sök

WiCLEAN 403 FOAM

moln

WiCLEAN 403 FOAM är ett starkt alkaliskt högskummande rengöringsmedel, utvecklat för att dispergera och lyfta bort partikulärt material från beklädnader och i cirkulationen kring pappers- och torkmaskiner.

WiCLEAN 403FOAM är ett alkaliskt skumrengöringsmedel utvecklat för torkviror. För bästa funktion bör produkten blandas med lika delar WiCLEAN 404DG som är ett skumavfettningsmedel.

Kombinationen ger en väl avvägd lut- och tensidblandning som minskar risken för degradering av viror och filtar samtidigt som hydrofoba delar av beläggningarna emulgeras och frilägger partikulära delar av beläggningarna som därmed kan dispergeras och sköljas bort.
Formuleringen med biologiskt lättnedbrytbara tensider och komplexbildare ger en effektiv rengöring utan stark och obehaglig lukt.

För enklare dosering finns WiCLEAN 403 FOAM blandad med WiCLEAN 404DG tillgänglig i form av produkten WiCLEAN 405 DUO.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad