Sök

WiCLEAN 401C

moln

WiCLEAN 401C är en koncentrerad alkalisk och tensidförstärkt rengöringsprodukt som är speciellt utvecklad för att lösa problematiska organiska beläggningar, men även oxalater, i industrimiljö.

WiCLEAN 401C är ett alkaliskt rengöringsmedel för fastbrända organiska beläggningar. Produkten späds med lika delar vatten och rundpumpas vid 60°C under några timmar varefter systemet dräneras och därefter sköljs med stora mängder vatten

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Miljövänligare råvaror, Nedbrytbar, Förbättrad arbetsmiljö Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad