Sök

WiCLEAN 401C

moln

WiCLEAN 401C är en koncentrerad alkalisk och tensidförstärkt rengöringsprodukt som är speciellt utvecklad för att lösa problematiska organiska beläggningar, men även oxalater, i industrimiljö.

WiCLEAN 401C är ett alkaliskt rengöringsmedel för fastbrända organiska beläggningar. Produkten späds med lika delar vatten och rundpumpas vid 60°C under några timmar varefter systemet dräneras och därefter sköljs med stora mängder vatten

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad