Sök

WiCLEAN 365

moln

WiCLEAN 365 är en produkt för effektiv syratvättning. Den färdiga lösningen används till exempel vid rengöring av filtersystem, värmeväxlare, pumpar och annan maskinutrustning samt till rörsystem. Produkten har en tillsats som skyddar mot korrosion.

Skyddar från korrosion

Wibax WiClean 365 är en flytande högvärdig sulfaminsyralösning med färdiginblandad
korrosionsinhibitor som skyddar maskin- och rördetaljer från korrosion vid användning av kemikalien för syratvätt. WIBAX har utvecklat en skräddarsydd korrosionsinhibitor speciellt för användning vid syratvätt med sulfaminsyra. Inhibitorn visar mycket goda korrosionsinhiberande egenskaper, såväl som att systemet i sin helhet ger ekonomiska samt miljö- och hälsomässiga fördelar.

All kemisk rengöring bör göras i förebyggande syfte för att minimera rengöringstiden samt öka tillgängligheten och produktionskapaciteten.

WIBAX har en samling rengöringskemikalier, från låg- eller högskummande alkaliska avfettnings- eller skumrengöringsmedel till sura tensidfria eller tensidförstärkta produkter för främst inkrust- och beläggningsupplösning.
WIBAX MÅL är att hitta och anpassa varje rengöringsprodukt till kundens specifika krav och önskemål.
Stort fokus läggs vid kontroll av kemikaliens kompatibilitet med materialet i den position som skall rengöras, minimering av eventuella miljöeffekter och ökad tillgänglighet och förbättrad totalekonomi.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad