Sök

WiBRINE 30

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 30 är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en korrosionsinhibitor.

Produkten är klar för direktanvändning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar.
WiBrine 30 innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Biprodukt Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Produkten är egenproducerad
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad