Sök

Saltsyra

moln

Saltsyra, väteklorid, är en vattenlösning av gasen klorväte (HCl). Produkten används i stor utsträckning inom metallindustrin för betning av metaller samt inom kemisk industri för surgörnings-, upplösnings- och neutraliseringsreaktioner.

Saltsyra används även för behandling och framställning av färgämnen och syntetisk gummi, för pH-reglering och regenerering av jonbytare samt inom sockerindustrin. Rester av saltsyra finns i fällnings- och flotationsmedel.

Saltsyra har stickande lukt och är starkt frätande i koncentrerad form. På grund av den höga lösligheten i vatten ryker gasen i fuktig luft.
Koncentrerad saltsyra blandad med koncentrerad salpetersyra ger kungsvatten, en av mycket få lösningar som kan oxidera rent guld och platina.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Biprodukt Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad