Sök

Polymer Sedifloc

moln

Polymer Sedifloc är en syntetisk och vattenlöslig polyakrylderivat, en flockulant som separerar svårsedimentbara partiklar ur vatten.

Produkten används för vattenrening, förtjockning av suspensioner samt slamavvattning. Flockulanterna bidrar i högsta grad till att förbättra vattenreningen inom t.ex. processindustrin och kommunala reningsverk.
Polymer Sedifloc finns i flera kvaliteter för olika användningsområden. Produkterna anpassas till varje enskilt användningsområde för bästa effektivitet.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad