Sök

Natriumbisulfit

moln

Natriumbisulfit (natriumvätesulfit) är en sur frätande lösning som bland annat används för reducering av klorat som uppkommer när klordioxid tillsätts vid blekningsprocessen av sulfatmassa.

Natriumbisulfit (NaHSO3) används även som konserveringsmedel, antioxidationsmedel och som stabilisator i livsmedelsprodukter.

Som livsmedelstillsats (E-nummer 222) används produkten för att bevara färg och för att förhindra bakteriell tillväxt på t.ex. frukt och grönsaker.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Nedbrytbar, Biprodukt, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Produkten är anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad