Sök

Ekoflock

moln

Ekoflock är en koagulant av jämn och hög kvalitet för användning inom vattenrening och för applikationer inom olika industriprocesser.

Ekoflock-produkterna är högkoncentrerade polyaluminiumkloridlösningar med hög prestanda. Den aktiva komponenten utgörs i huvudsak av ett högladdat aluminiumkomplex. Flytande 3-värd polyaluminium-hydroxikloridlösning (PAC) har visat sig vara en effektiv koagulant för avloppsreningsverk.

I Ekoflock-familjen finns flera olika produkter. Wibax utvärderar tillsammans med kunden vilken produkt som är bäst lämpad för den speciella applikationen.
Vårt mål är att leverera en produkt med lägsta möjliga tungmetallhalt.

Produktegenskaper:
• hög reduktion av turbiditet och suspenderad substans
• låg slamproduktion
• är flytande och kan pumpas direkt ur lagertank
• behöver ej lösas upp
• icke temperaturberoende
• har alltid samma koncentration
• drifttillgängligheten ökar, förändrade förhållanden kan enkelt bemötas

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad