Sök

AdBlue Air 1

moln

AdBlue Air 1 är en urealösning som används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik.

Lagstiftning har sedan 2005 krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen kring dieselfordon. AdBlue Air 1 är en av marknadens ledande AdBlue-produkter och har utvecklats speciellt för lastbilar utrustade med SCR-katalysator. AdBlue Air 1 omvandlar skadlig NOx (kväveoxider) från dieselmotorer till ofarligt kväve och ånga. Det minskar avsevärt utsläppen av kväveoxider, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor.

AdBlue Air 1 är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i fordonet.

AdBlue Air 1 klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk eftersom den inte kan antändas eller explodera.

Uppfyller Wibax miljökriterier:

Miljövänligare råvaror, Nedbrytbar, Förbättrad arbetsmiljö, Minskat avfall/utsläpp Läs mer »
Miljöcertifierade
Produkten är miljöklassad
Egenproducerade
Anpassningsbar
Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Försäljning
Försäljning

+46 911 250 239

salesgroup@wibax.com
Produktblad