Sök

Organisation

moln

Wibax koncernen

Wibax huvudkontor och produktion är i Piteå men vi har även terminaler och kontor strategiskt placerade runt om i landet samt i Finland och Norge. För närvarande arbetar ca 220 anställda i koncernen. Wibax omsatte drygt 1 174 miljoner kronor år 2018.

Organisation

Wibax koncernen består av följande bolag;

Verksamhetsbeskrivning
Moderbolaget registrerades 1986 och huvudkontoret är beläget i egna fastigheter i Piteå. Fastigheterna inrymmer kontor, produktionslokaler, lager, verkstad och tvätthallar. Moderbolaget svarar för inköp, produktion, lagerhållning, försäljning, administration, kvalité, miljö samt säkerhet och skydd.

Produktion
Wibax strategi är att processa kemikalier på ett sådant sätt att vi tillför ett högre förädlingsvärde till våra produkter, det är ett av våra bidrag till en God Kemi. Produktionsanläggningarna som är kvalitetscertifierade finns i Piteå och omfattar know-how, maskinutrustning, produktionshallar och lagerytor. Vi både tillverkar och bereder kundanpassade kemikalier. En styrka i Wibax produktion är att med hög kvalitet, kostnadseffektivitet och stor flexibilitet och renhetsgrad tillverka och anpassa produkter efter kundens önskemål.

Säkerhet & Skydd
För att bedriva en säker lagring av kemikalier vid våra depåer krävs ett omfattande underhåll. För att säkerställa detta har vi driftsatt ett underhållsprogram vid samtliga depåer. Riskbedömningar är en naturlig del i vår dagliga verksamhet. Vi har infört nya metoder och rutiner för att uppnå en enhetlig standard på bedömningarna. Vi har även infört ett nytt personlarm med GPS positionering för chaufförer och andra ensamarbetande.

Kvalitet & Miljö
Arbetar med tillståndsärenden för våra depåer som är strategiskt placerade i hela landet. Wibax körcoachkoncept som medför en lägre bränsleförbrukning och mindre belastning på miljön vidareutvecklas. Utveckling och implementering av det processorienterade ledningssystemet fortgår. Ansvarar för ett övergripande arbetssätt för styrning, uppföljning och utvärdering av Wibax verksamhetsmål. Investeringar i laboratorieutrustning ger oss verktyg för utveckling av produkter och produktionsprocesser samtidigt som det ger förutsättning för kvalitetskontroll av produkter.

Wibax Logistics AB
Primärt uppdrag är att utföra koncernens behov av landtransporter men även en del externa logistikuppdrag. Bolaget har en mycket hög standard och kvalité i sina fordon med en rutinerad och kompetent personal. Bolaget är ett av de mest kompletta tanktransportföretagen i Sverige med kapacitet att transportera de flesta frekventa kemikalierna till processindustrin. Wibax Logistics AB ansvarar även för driften och underhållet av koncernens terminaler.

Med strategiskt placerade terminaler på olika orter i landet och en heltäckande tankbilsflotta samt egna järnvägsvagnar kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva logistiklösningar från produktion till slutkund och bästa service. Wibax Logistics utsågs till Årets Superföretag år 2009, 2010 och 2011 av Veckans Affärer. År 2012 vann Wibax Logistics Stora Åkeripriset inom kategorin Ledarskap och år 2013 blev företaget utsedda till vinnare av Stora Åkeripriset 2013.

Wibax Industrial AB
Ett komplement till Wibax övriga verksamhet och har som huvudsaklig uppgift att addera värde till koncernens försäljning genom helhetslösningar inom industriservice, rengöring, ytbehandling och förstärkning. Bolaget utför service- och underhållsuppdrag inom en mängd områden i industriella miljöer och kan med högteknologiska produkter förebygga, renovera och skydda utrustning i metall och betong.

Bolaget fungerar dessutom som en mekanisk och teknisk partner till Wibax produktion och terminaler genom deras kunskap inom mekanik, betong och ytskydd. Tjänsterna som Wibax Industrial erbjuder innebär att kvalitet, kostnadseffektivitet och kundnytta optimeras ytterligare tillsammans med Wibax övriga resurser.

Wibax Performance Chemicals AB
Wibax Performance Chemicals AB har slagits ihop med Wibax Tech AB i ett led att förenkla vårt interna arbete och därigenom ytterligare stärka vårt erbjudande till kund. Wibax Perfomance Chemicals verksamhet inriktar sig på en mer renodlad specialkemi där våra egna produkter i kombination med vårt samarbetsavtal med GE erbjuder våra kunder ett brett spektra av special- och funktionskemikalier.

Bolaget erbjuder produkter, service och rådgivning för att optimera industriella produktionsprocesser. Applikationsområdena omfattar produkter med fokus på industriell vatten- och processbehandling inom främst korrosion, avsättningar och mikrobiologikontroll samt produkter för att optimera industriella processer som ex. skumdämpare. Utvecklingsprojekten resulterar i t ex effektivare processer, optimerad resursanvändning och högre utbyten som förbättrar totalekonomin. Det är viktiga faktorer för att skapa God Kemi.

Wibax Biofuels AB
Bolaget har sin tyngdpunkt i handel med flytande biologiska bränslen för i huvudsak förbränning. Vi erbjuder ett stort utbud av biooljor, teknisk kompetens för implementering samt optimering. För våra kunder som är intresserade att gå från ett fossiloljeberoende erbjuder vi helhetslösningar till en klar biooljeanläggning.

Wibax OY
Wibax OY är ett i Finland helägt dotterbolag till Wibax AB och är ett säljbolag som arbetar främst mot massa- och pappersindustrin, gruv- och metallindustrin samt med produkter för vattenbehandling och vägunderhåll i Finland.

Wibax AS
Wibax AS är ett i Norge helägt dotterbolag till Wibax AB. Bolaget har fokus på produkter inom industriell vatten- och processbehandling, främst inom korrosion, avsättningar och mikrobiologikontroll.