Sök

Wibax Magazine

moln

Nytt lagförslag om höjda miljöskatter

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2019 och innebär bland annat att bränslebeskattningen på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk höjs. De föreslagna ändringarna i lagen om skatt på energi syftar till att minska utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen i svenska kraftvärmeanläggningar. Avsikten är att därigenom bidra till en omställning till fossilfria bränslen och att uppfylla målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Wibax erbjuder konvertering av förbränningsanläggning från fossilt bränsle till biobränsle

Wibax är Sveriges största leverantör av Bioolja och har hjälpt många kunder med att konvertera deras förbränningsanläggningar från fossilolja till bioolja. Wibax erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om helheten, allt från lagring till förbränning. Vi analyserar vilken typ av bioolja som passar bäst, konverterar och anpassar förbränningsanläggningar från fossilt bränsle till biobränsle. Vi hjälper till med igångkörning, optimering och utvärdering samt tillhandahåller provbränningsutrustning. Wibax helhetskoncept innefattar även en heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med Wibax bioolja.

Läs mer här>>