Sök

Wibax Magazine

moln

Nytt cisterntak på ca 120 ton lyfts på plats!

Wibax samarbete med SunPine omfattar transporter och lagring av produkter som SunPine använder i sin framställning av biodrivmedel. SunPine hyr Wibax cistern på Haraholmen och företagen går nu in i slutskedet av ett gemensamt renoveringsprojekt.

Cisternen som rymmer ca 18 000 m3 blir en hållbar tank där SunPine kan lagra både tallolja och råtalldiesel. Renoveringen innefattar förutom byte av rörsystem och anslutningar ett nytt system för omrörning och uppvärmning av produkten samt funktioner anpassade efter SunPines behov. Cisternen har fått ny botten och ett nytt inre skikt i syrafast stål.

Nu genomförs bytet till ett nytt cisterntak som är ca 33 meter i diameter. Det nya taket som tillsammans med manteln väger ca 120 ton lyfts här på plats av en gigantisk lyftkran med en lyftarm på hela 80 meter.

Detta gemensamma renoveringsprojekt möjliggjordes tack vare ett fint samarbete med Relitor, IVAB och AFRY.