Sök

Wibax Magazine

moln

Nya fordonsdatorer i alla tankbilar

Nu har Wibax samtliga drygt 40 tankbilar fått nya fordonsdatorer installerade. Syftet är att få en användarvänlig fordonsdator som underlättar lagefterlevnad, uppföljning och Eco Driving.

Förbättrad uppföljning och snabbare hantering

Regelverket om kör- och vilotider blir tydligare och ska förenkla för chaufförerna genom att man i fordonsdatorn ser hur man har jobbat och hur mycket tid man har kvar innan vilotid. Dessutom ser chaufförerna sin Eco Driving och får tips på hur de ska förbättra sin körning för att köra så energieffektivt och miljövänligt som möjligt.

Vi kommer även att få en bra uppföljning av bilens aktivitet tack vare en automatisk avläsning. Även chaufförens förarkort sammanställs digitalt en gång per dygn. Dessutom kommer alla frakthandlingar att fotos och då får vi snabbt in dem i systemet. Fordonsdatorn kommer att ha en bättre touchfunktion och vi kommer även att använda en app som speglar informationen som finns i fordonsdatorn. För våra transportkunder har vi en kundwebb på Wibax hemsida där man kan få information om utförda leveranser.

– Vi ser fram emot systemet med de nya fordonsdatorerna som ska underlätta uppföljning och lagefterlevnad av arbetsvillkor, kör och vilotider samt ge chaufförerna råd och tips för en miljöeffektiv körning, säger Magnus Sundström, MD Wibax Logistics.