Sök

Wibax Magazine

moln

När Baltic tank blev en del av Wibax

En finsk ägarfamilj byttes mot en svensk ägarfamilj och vårt förhållandevis lilla företag med ca 30 anställda blev en del av den betydligt större Wibax koncernen med ca 250 anställda.

Hösten 2020, i början på den gemensamma vandringen, kunde knappast någon av oss gissa, att företagsintegrationen skulle bli allt annat än normal. Coronapandemin och de reserestriktioner som den medfört har gjort fysiska möten omöjliga. Distansmöten via Teams har dock fungerat utmärkt och när dessutom samarbetet ända från början fungerat utomordentligt, har slutresultatet överraskat positivt.

Wibax Tank Oy
Wibax Tank erbjuder lagringstjänster för vätskor och kemikalier i bulkform. Vi har nio (9) terminaler från Kemi till Fredrikshamn, i de viktigaste frakthamnarna. Därtill äger vi en terminal i Kundas hamn i Estland. Genom vårt heltäckande nät av terminaler kan vi erbjuda våra kunder den möjligast kostnadseffektiva logistiklösningen.

Wibax Sales Oy
Vi har också ett nära samarbete med vårt systerföretag Wibax Sales, som ansvarar för kemikalieförsäljningen i Finland. Genom ett nära samarbete mellan bolagen kan vi erbjuda helhetslösningar för våra kunder enligt konceptet ”From source to Mill”.

En starkare nordisk aktör
Vätskeformiga kemikalier i bulkform och hållbara biobränslen är områden där koncernens kompetens inom lagring, logistik och kundservice har stor betydelse. Förvärvet av Baltic Tank ger också nya möjligheter för WIBAX Sales att uppnå snabbare tillväxt. Våra viktigaste kunder är stora internationella bolag. Istället för att fokusera på enskilda länder ser många Norden som en enda marknad.

Wibax är nu en starkare nordisk aktör och vi kan ännu bättre erbjuda våra kunder nordiska helhetslösningar.