Sök

Wibax Magazine

moln

Lars-Eric Aaro och Stina Blombäck till Wibax styrelse

Wibax tog tidigt in en extern styrelse, i år är det ca 25 år sedan den första tillsattes. En viktig förutsättning för ett företags framgångar är en kompetent och erfaren styrelse som förstår företagets styrkor och har kunskap samt erfarenhet att utveckla det i rätt riktning. Wibax Styrelse har under många år haft ledamöter som lyckats med just detta och nu är det dags att hälsa två nya varmt välkomna. Genom dess samlade erfarenhet kommer bolaget att ha goda förutsättningar till fortsatta framgångar.

Lars-Eric Aaro börjar som ledamot efter sommaren 2016. Han är bergsingenjör (M.Sc.) från Luleå Tekniska Universitet. Lars-Eric arbetar som försäljningsdirektör för ÅF-koncernen och ingår i koncernledningen. Han har även arbetat som VD och koncernchef för LKAB samt haft ledande befattningar inom Secoroc, Boliden och AssiDomän. Han är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt hedersdoktor vid LTU.

Stina Blombäck började som ledamot vid årsskiftet 2015/2016. Hon är civilingenjör i kemi och har bland annat arbetat som hållbarhets- och energidirektör på Billerud Korsnäs samt varit VD på Billerud Karlsborg AB. Stina har även styrelseuppdrag inom Luleå Energi AB och Part Construction AB.

Vi ser fram emot att jobba med Stina Blombäck och Lars-Eric Aaro som ledamöter i Wibax Styrelse. Det känns väldigt bra att få den förstärkningen till styrelsen och jag är säker på att det skapar än bättre förutsättningar för Wibax koncernen att utvecklas, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.