Sök

Wibax Magazine

moln

Konvertering till bioolja på Wibax terminal i Skutskär

Wibax har konverterat terminalen i Skutskär från fossil uppvärmning till eldning av bioolja med klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Vid många av våra terminaler lagerhålls produkter som kräver varmhållna cisterner, detta har tidigare säkerställts via förbränning av fossil eldningsolja. Wibax jobbar aktivt på flera fronter för att minska våra emissioner och med hjälp av ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket via Klimatklivet möjliggörs konverteringen av vår sista terminal i Sverige som baserat sin uppvärmning på fossila bränslen.

Detta betyder att, efter denna konvertering av terminalen i Skutskär, är ordinarie värmekälla för Wibax samtliga svenska terminaler fossilfria, vilket kommer minska våra växthusgasutsläpp ytterligare. Utifrån den genomsnittliga förbrukningen av olja de senaste åren kommer konverteringen ge en utsläppsminskning på ca 200 ton fossil CO2 / år.

Biooljesystemet i Skutskär

Det nya biooljesystemet på terminalen i Skutskär är uppbyggt med två parallellkopplade pannor som kan köras var och en separat, alternativt samtidigt vid eventuellt behov. Biooljepannan eldas med WiFUEL 305 och den andra pannan går på el. Detta ska säkerställa den framtida driften på terminalen så att vi hela tiden håller värme till våra cisterner. Det nya rörsystemet är anpassat mot det befintliga värmesystemet och är nu kopplat mot Wibax samtliga cisterner innanför invallningen. Detta betyder i klarspråk att efter ombyggnationen har Wibax möjligheten till varmhållning med eldning av bioolja till alla våra cisterner i Skutskär. Systemet är dimensionerat efter behovet på terminalen och innehåller nödvändiga rörkomponenter ur både säkerhets- och funktionssynpunkt.

– Jag tycker det är otroligt roligt att få delta i projekt som dessutom har ett positivt utfall på miljön. Dessutom får jag som projektledare möjligheten att träffa terminalpersonalen i Skutskär och underentreprenörer som Wibax nyttjat för att genomföra denna konvertering med stöd av klimatklivet, säger Emil Sundberg, Terminal Engineer Wibax Logistics AB.

Wibax erbjuder helhetskoncept för konverteringar hos kunder

Wibax erbjuder ett helhetskoncept för att möjliggöra eldning av bioolja hos våra kunder, där förutom leverans av bioolja, även konvertering av anläggning ingår. Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende.

Hur lång tid tar det att genomföra en konvertering?

Vi anpassar oss efter varje anläggnings storlek, behov och förutsättningar när vi ska genomföra en konvertering. Grovt uppskattat kan en konvertering ta ca 3 månader att färdigställa då leveranstider av komponenter kan variera en del. Själva ombyggnaden av anläggningen går att genomföra på ca fyra veckor. Konverteringsarbetet utförs ofta tillsammans med lokala entreprenörer inom rör och svets samt el och automation.

Klimatklivet

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet genom att fysiska investeringar får ekonomiskt stöd för att genomföras. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om exempelvis byte från fossil olja till biobränsle i värmepannor som hos Wibax. Klimatklivet har tagit emot ansökningar två gånger i år och planerar att hålla öppet för ansökningar ytterligare två gånger under 2021. Ansökningsperiod 3 pågår mellan den 24 augusti – 9 september och ansökningsperiod 4 pågår mellan den 8-18 november.

Wibax kan hjälpa till vid ansökan hos Klimatklivet för övergång från fossil användning till bioolja.

Länk till ansökan för Klimatklivet:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsperioder—Klimatklivet/

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att bli fossilfri!