Sök

Wibax Magazine

moln

Klimatklivet tillbaka – ta chansen att konvertera till bioolja

Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard vilket bland annat innebär drygt 700 miljoner går till investeringar som ska minska koldioxidutsläppen i Sverige. Bidraget ger möjlighet för företag och andra aktörer att dela den risk en investering kan medföra med staten. Klimatklivet öppnar på nytt för ansökningar om bidrag i augusti. 

– Detta är en stor möjlighet för de företag som idag använder sig av fossila bränslen att kunna konvertera sina förbränningsanläggningar och gå över till att elda med bioolja, säger Fredrik Nordström, Managing Director Wibax Industrial.

Här kan du läsa mer om beslutet>>

Wibax är en kompetent partner för konsultation och rådfrågning vid konvertering till bioolja, vi tar hand om helheten, allt från lagring till förbränning. Vi analyserar vilken typ av bioolja som passar bäst, konverterar och anpassar förbränningsanläggningar från fossilt bränsle till biobränsle. Vi hjälper till med igångkörning, optimering och utvärdering samt tillhandahåller provbränningsutrustning. Vi kan även hjälpa till vid ansökan om bidrag vid övergång från fossil användning till bioolja. Wibax helhetskoncept innefattar även en heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med Wibax Bioolja.