Sök

Wibax Magazine

moln

IKEM:s Framtidsstyrelse - en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen!

Anna Bergvall, chef för avdelningen Kvalitet, Säkerhet & Miljö på Wibax, ingår i Framtidsstyrelsen, en grupp på 10 unga chefer/experter från olika företag i branschen, där alla företag är medlem i IKEM (innovations- och kemiindustriernas bransch- och arbetsgivarorganisation). Gruppen kommer träffas ett antal gånger under en tvåårs period för att diskutera aktuella ämnen, hur vi jobbar med dessa och vad IKEM kan göra dels för oss medlemmar men även för att påverka politiken i Sverige och i EU.


Digitalisering och Artificiell intelligens på agendan

IKEM:s Framtidstyrelse fick i samband med gruppens andra träff möjlighet att diskutera digitalisering och artificiell intelligens tillsammans med företaget Accenture. En fördjupning inom IKEM:s olika verksamheter gjordes också. Under kommande träffar kommer bland annat följande teman att beröras; hållbarhet, innovationer, kemiindustrin samt framtidens anställningsformer.

Vid den andra träffen presenterade flera av IKEM:s medarbetare vad de arbetar med för att stödja medlemsföretagen eller för att driva medlemsföretagens frågor: arbetsrätt, innovation & forskning, plast, miljörätt, opinionsbildning, sociala medier med mera.

– Jag fick fördjupad förståelse för IKEM:s arbete och vilka möjligheter vi som medlemsbolag har att påverka kemiindustrins utveckling, säger Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs på företaget I-Tech AB.

– Det här är en chans att träffa nya kontakter inom branschen och få en insikt vad och hur IKEM jobbar med olika områden, kommenterar Björn Lundin, produktionschef på Borealis.

Fokus för Framtidsstyrelsen ligger på branschens utmaningar och de områden som blir än viktigare i framtiden. Det kan t ex vara miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen. På agendan den här gången stod digitalisering och artificiell intelligens. Diskussionerna och möten med nya områden ger också deltagarna en personlig utveckling som uppskattas.

– Det är spännande! Det är en möjlighet att kunna se större frågor i ett större perspektiv! Skapar en större insikt hur man kan påverka branschen som helhet. Det ger också en chans för vidare utveckling inom branschen. Genom att diskutera olika utmaningar och lösningar från olika företag skapar detta en möjlighet för ytterligare personlig utveckling, säger Björn Lundin vidare.

– Framtidsstyrelsen har breddat mitt nätverk i den svenska kemiindustrin och bidragit till en plattform för diskussion om de utmaningar vi ställs inför, säger Cecilia Ohlauson. Det var väldigt roligt och smickrande att bli uttagen till Framtidsstyrelsen, framför allt som representant för ett litet innovationsbolag där kemibranschens utveckling och utmaningar ligger oss varmt om hjärtat, slutar hon.

Med hjälp av Framtidsstyrelsen vill IKEM förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare.

– Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Medlemmarna i Framtidsstyrelsen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk och vi på IKEM får inspiration och nya infallsvinklar, säger Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.

Digitalisering och artificiell intelligens är ett ämne som IKEM tillsammans med Framtidsstyrelsen kommer att ta upp i samband med stämman den 16 maj.

Framtidsstyrelsen 2018-2020 består av Anna Bergvall Wibax AB, Alfred Daniels GE Health Care, Timm Dunemann BASF, Anna Johansson AstraZeneca, Tobias Johansson Nynas, Ellen Garberg Löfving Nouryon, Björn Lundin Borealis, Cecilia Ohlauson I-Tech AB, Alexander Perman Cuprum Recycling AB och Emma Brönmark Riex Berendsen.