Sök

Miljö, Kvalitet & Säkerhetspolicy

moln

Miljö, Kvalitet & Säkerhetspolicy

Wibax ska verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter. Vi ska genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar avseende kvalité, miljö och säkerhet samt hygien. Detta så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. Wibax har därför antagna policys för kvalité, miljö samt säkerhet och hygien

Policys

Miljöpolicy, revidering antagen 2020-06-15

Wibax skall genom aktivt miljöarbete verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter.

 

Kvalitetspolicy, revidering antagen 2019-06-17

Wibax skall genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, kompetenta medarbetare och med styrda och kontrollerade processer ständigt arbeta för att uppfylla krav, behov och förväntningar så att vi bibehåller våra intressenters förtroende.

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet kvalitetspolicyn.

 

Wibax säkerhetspolicy, revidering antagen 2019-09-10

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet säkerhetspolicyn.

 

Wibax produktsäkerhetspolicy, revidering antagen 2019-09-10

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet produktsäkerhetspolicyn.