Sök

Miljö, Kvalitet & Säkerhetspolicy

moln

Miljö, Kvalitet & Säkerhetspolicy

Wibax ska verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter. Vi ska genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar avseende kvalité, miljö och säkerhet samt hygien. Detta så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. Wibax har därför antagna policys för kvalité, miljö samt säkerhet och hygien

Policys

Miljöpolicy, revidering antagen 2018-08-27

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet miljöpolicyn.

 

Kvalitetspolicy, revidering antagen 2018-02-26

Wibax skall genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar, så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende.

Kvalitetspolicyn innebär att;

Policyn antagen 2014-02-24
Reviderad 2018-02-26
Ledningen på WIBAX AB

 

Säkerhets- och hygienpolicy, antagen 2018-08-27

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet säkerhets- och hygienpolicyn